Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene:

Personer som er 65 år eller eldre

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)

Voksne og barn med kronisk nyresvikt

Voksne og barn med kronisk leversvikt Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksine til gravide i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide i tillegg har annen risiko for komplikasjoner av influensa.

 

Vaksinen  koster kr  250,-  og da er setting  av vaksinen  innkludert. Frikort gjelder ikke.