E-reseptOrdningen med elektroniske resepter er innført i Norge.  Fastleger, avtalespesialister og legevakter sender nå reseptene elektronisk. Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepter.  

Det betyr at du kan hente ut resepten din på hvilket som helst apotek i Norge.