Angående e-post/telefaks til legekontoret

Vi har dessverre ingen e-postadresse som det er tilllatt å bruke i  kommunikasjon med pasienter, de samme reglene gjelder for bruk av telefaksen.

For kontakt med oss må  telefon eller SMS-ordningen brukes.

Ønsker du å snakke med legen på telefon?

Legekontoret  har ingen faste telefontider. Dersom du ønsker å snakke med legen på telefon, vil som regel legen ringe deg tilbake noe senere. I mange tilfeller vil en problemstilling kunne løses med telefonsamtale med helsesekretæren, men i enkelte tilfeller, spesielt der legen selv har ønsket en samtale med deg etter nærmere bestemt tid, kan du også sende en SMS med ønske om at legen ringer deg tilbake. Vi kan ikke alltid love at dette gjøres samme dag, slik at hvis problemstillingen har grad av hast, er det best å bruke vanlig telefonhenvendelse.

Fastlegeordningen

For å benytte legekontoret, må du være registrert i fastlegeordningen. Du kan gå inn på www.helfo.no eller ringe 81 05 95 00 for å sjekke ledig plass hos fastlegene.

 Dersom du ønsker å bli registrert her, må du følge med på NAV sin (HELFOs) hjemmeside og se når det blir en "åpning", det kan forandre seg fort. Vi kan dessverre ikke operere med "venteliste" her på kontoret.

Ved bytte av fastlege blir ikke journal automatisk oversendt fra tidligere til ny fastlege. Du bør derfor alltid kontakte tidligere fastlege og be om at din journal blir sendt til ny fastlege.