Vi holder stengt to uker i sommerferien, ukene 29 og 30. Det tilbys da ØH hjelp hos Brygga legekontor som ligger i Grev Wedelsgate 10, med tlf 33319455. Det anmodes at resepter på faste- og behovsmedisiner fornyes i forkant av ferieavviklingen. 

Med ønske om god sommer fra oss ved Midtløkken legekontor