Dr Berling drar i permisjon fra Midtløkken ett år, og i hans sted fra og med 9\8 blir hans stedfortreder Fredrik Sletten. 

Til generell info gjøres det oppmerksom på at for  SMS tjenesten vår, ønskes det at det konkretiseres kontaktårsak, og evnt problemstilling,  samt at at denne tjenesten  primært er for  bestilling av time eller resepter.