Antatt dato for vaksiner uke 40 eller 41. Bes om at det taes kontakt per telefon eller SMS for bestilling av vaksinasjonstime, ikke at man møter opp fysisk på kontoret. Det vil i første omgang prioriteres følgede: -over 65 år - beboere i sykehjem eller omsorgsbolig - barn og voksne med hjerte - og lungelidelse, diabetes, lever eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme - Gravide i 2. eller 3. trimester, samt gravide i 1.trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell.