Grunnet ferieavvikling er det de neste ukene noe redusert drift for ordinære timer, men åpningstider og akutt timer er de samme. Legene har følgende ferieavvikling: Dr Berling uke 25 til og med uke 30. Dr Klingvall uke 27, 28, samt 31. Dr Gjestvang  uke 29 til og med uke 32. Dr Holager er sykemeldt inntil dato 31\7