Vi tilbyr nå e-konsultasjon og videokonsultasjon via PasientSky. 
Logg deg på på nett på pasientsky.no eller via app på android eller iOS . Søk opp Midtløkken Legekontor og opprett e-konsultasjon eller bestill time til videokonsultasjon med din lege. 
Dette koster det samme som en vanlig konsultasjon. 
 
Link til brukermanual for pasient-app: https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen
For pasientportalen via nettleser: https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientportalen