Ring alltid  først.Pasienter med mistanke om smitte av coronavirus skal avklares på telefon.

 

Hvem er aktuelle for prøvetaking
 
Pasienter som er aktuelle for prøvetaking skal innfri følgende kriterier:

Ha akutt luftveisinfeksjon med minimum ett av følgende: hoste, sår hals, kortpustethet, tegn til pneumoni
og oppfyller minst ett av følgende:

1. Har vært i områder med vedvarende spredning siste 14 dager.Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.

2. Har pleiet/behandlet en pasient, eller håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte
hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2-infeksjon, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

3. Har bodd i/ besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med SARS-CoV-2.

4. har oppholdt seg under 1 meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som er
bekreftet syk med SARS-CoV-2.

5. Har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2."