Senteret sitt bannerbilde

Midtløkken Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. 

Vi tilbyr også e-konsultasjon via PasientSky. 
Logg deg på på nett på pasientsky.no eller via app på android eller iOS. Søk opp Midtløkken Legekontor og opprett e-konsultasjon med din lege. Dette koster det samme som en vanlig konsultasjon. 
 
Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.
Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Ferieavvikling

14. juli 2022

Våre telefontider i sommer er 8:30-12 og fra 12:30-14. Vi har åpent hele sommer. Fredrik Sletten er vikar for dr. Gjestvang og dr. Klingvall til og med 29.07.22. 

 

Dr. Berling er tilbake i sin praksis 15.08.22. 

Info

4. august 2021

Dr Berling drar i permisjon fra Midtløkken ett år, og i hans sted fra og med 9\8 blir hans stedfortreder Fredrik Sletten. 

Til generell info gjøres det oppmerksom på at for  SMS tjenesten vår, ønskes det at det konkretiseres kontaktårsak, og evnt problemstilling,  samt at at denne tjenesten  primært er for  bestilling av time eller resepter. 

Influensavaksine

23. september 2020

Antatt dato for vaksiner uke 40 eller 41. Bes om at det taes kontakt per telefon eller SMS for bestilling av vaksinasjonstime, ikke at man møter opp fysisk på kontoret. Det vil i første omgang prioriteres følgede: -over 65 år - beboere i sykehjem eller omsorgsbolig - barn og voksne med hjerte - og lungelidelse, diabetes, lever eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme - Gravide i 2. eller 3. trimester, samt gravide i 1.trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell. 

Ferieavvikling

19. juni 2020

Grunnet ferieavvikling er det de neste ukene noe redusert drift for ordinære timer, men åpningstider og akutt timer er de samme. Legene har følgende ferieavvikling: Dr Berling uke 25 til og med uke 30. Dr Klingvall uke 27, 28, samt 31. Dr Gjestvang  uke 29 til og med uke 32. Dr Holager er sykemeldt inntil dato 31\7

E-konsultasjon og videokonsultasjon

24. mars 2020

Vi tilbyr nå e-konsultasjon og videokonsultasjon via PasientSky. 
Logg deg på på nett på pasientsky.no eller via app på android eller iOS . Søk opp Midtløkken Legekontor og opprett e-konsultasjon eller bestill time til videokonsultasjon med din lege. 
Dette koster det samme som en vanlig konsultasjon. 
 
Link til brukermanual for pasient-app: https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientsky-appen
For pasientportalen via nettleser: https://help.patientsky.com/for-pasienter-1/pasientportalen  

Oppdatering - viktig info

20. mars 2020

Lurer du på hva du skal gjøre nå - ta koronasjekken https://koronasjekk.no/check
Ved behov for legevurdering – ring 33354848 eller send sms. 
 

Coronavirus infeksjon

2. mars 2020

Ring alltid  først.Pasienter med mistanke om smitte av coronavirus skal avklares på telefon.

 

Hvem er aktuelle for prøvetaking
 
Pasienter som er aktuelle for prøvetaking skal innfri følgende kriterier:

Ha akutt luftveisinfeksjon med minimum ett av følgende: hoste, sår hals, kortpustethet, tegn til pneumoni
og oppfyller minst ett av følgende:

1. Har vært i områder med vedvarende spredning siste 14 dager.Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.

2. Har pleiet/behandlet en pasient, eller håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte
hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2-infeksjon, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

3. Har bodd i/ besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med SARS-CoV-2.

4. har oppholdt seg under 1 meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som er
bekreftet syk med SARS-CoV-2.

5. Har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2."


2. mars 2020

Influensavaksine sesongen 2019/2020

24. oktober 2017

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene:

Personer som er 65 år eller eldre

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)

Voksne og barn med kronisk nyresvikt

Voksne og barn med kronisk leversvikt Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksine til gravide i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide i tillegg har annen risiko for komplikasjoner av influensa.

 

Vaksinen  koster kr  250,-  og da er setting  av vaksinen  innkludert. Frikort gjelder ikke.

24. oktober 2017

Les flere nyheter