Senteret sitt bannerbilde

Influensavaksine

24. oktober 2017

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene:

Personer som er 65 år eller eldre

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)

Voksne og barn med kronisk nyresvikt

Voksne og barn med kronisk leversvikt Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksine til gravide i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide i tillegg har annen risiko for komplikasjoner av influensa.

 

Vaksinen  koster kr  250,-  og da er setting  av vaksinen  innkludert. Frikort gjelder ikke.

24. oktober 2017

E RESEPT

17. mars 2013

E-reseptOrdningen med elektroniske resepter er innført i Norge.  Fastleger, avtalespesialister og legevakter sender nå reseptene elektronisk. Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepter.  

Det betyr at du kan hente ut resepten din på hvilket som helst apotek i Norge.

31. august 2011

 Angående e-post/telefaks til legekontoret

Vi har dessverre ingen e-postadresse som det er tilllatt å bruke i  kommunikasjon med pasienter, de samme reglene gjelder for bruk av telefaksen.

For kontakt med oss må  telefon eller SMS-ordningen brukes.

Ønsker du å snakke med legen på telefon?

Legekontoret  har ingen faste telefontider. Dersom du ønsker å snakke med legen på telefon, vil som regel legen ringe deg tilbake noe senere. I mange tilfeller vil en problemstilling kunne løses med telefonsamtale med helsesekretæren, men i enkelte tilfeller, spesielt der legen selv har ønsket en samtale med deg etter nærmere bestemt tid, kan du også sende en SMS med ønske om at legen ringer deg tilbake. Vi kan ikke alltid love at dette gjøres samme dag, slik at hvis problemstillingen har grad av hast, er det best å bruke vanlig telefonhenvendelse.

Fastlegeordningen

For å benytte legekontoret, må du være registrert i fastlegeordningen. Du kan gå inn på www.helfo.no eller ringe 81 05 95 00 for å sjekke ledig plass hos fastlegene.

 Dersom du ønsker å bli registrert her, må du følge med på NAV sin (HELFOs) hjemmeside og se når det blir en "åpning", det kan forandre seg fort. Vi kan dessverre ikke operere med "venteliste" her på kontoret.

Ved bytte av fastlege blir ikke journal automatisk oversendt fra tidligere til ny fastlege. Du bør derfor alltid kontakte tidligere fastlege og be om at din journal blir sendt til ny fastlege.